Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIII/89/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2015 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.