Protokół z XII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2015 r.