UCHWAŁA NR XII/83/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/83/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.