UCHWAŁA NR XI/76/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/76/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.