UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.