UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/74/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami.