UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/71/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Budzyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.