UCHWAŁA NR XI/69/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/69/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do właściwego Ministra ds. Administracji Publicznej o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Budzyń.