Protokół z XI Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2015 r.