Informacja za III kwartał 2015 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń