UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/66/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.