UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/65/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.