UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/64/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.