UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/63/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Budzyń, położonych w obrębie Budzyń.