UCHWAŁA NR X/61/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/61/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie nadania nazwy Szkole Podstawowej w Wyszynach.