UCHWAŁA NR X/59/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/59/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Budzyń w Stowarzyszeniu „Dolina Noteci” w okresie programowania 2014-2020.