Informacja Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 września 2015 r.