Zarządzenie Nr 1068/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1068/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Budzyń