UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/54/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.