UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/53/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.