UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/52/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.