UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu.