UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/50/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.