Reaktywacja Kina MEWA w Budzyniu

Ogłoszenie o wynikach przetargu