Informacja Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 września 2015 r.