Zarządzenie Nr 1051/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1051/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 LIPCA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.