Informacja za II kwartał 2015 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń