Protokół z IX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2015 r.