Zarządzenie Nr 1046/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1046/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 LIPCA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.