Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 2 czerwca 2015 r.