UCHWAŁA NR VIII/49/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/49/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 czerwca 2015 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.