UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/47/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 czerwca 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.