UCHWAŁA NR III/18/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2006 roku. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2007 rok.