Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń

Wyniki przetargu
Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 2