U C H W A Ł A NR I / 3/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Budzyń.