UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2015 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2014r.