UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/41/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2015 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2014r.