U C H W A Ł A Nr II / 5 / 2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Budzyń.