Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń

 Zbiorcze zestawienie ofert w dniu otwarcia

 Zbiorcze zestawienie ofert w dniu otwarcia

Odpowiedzi z dnia 18 maja 2015 roku:

Odpowiedzi z dnia 18 maja 2015 roku - strona 1 Odpowiedzi z dnia 18 maja 2015 roku - strona 2
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8 Ogłoszenie strona 9
Ogłoszenie strona 10 Ogłoszenie strona 11 Ogłoszenie strona 12
Ogłoszenie strona 13 Ogłoszenie strona 14

Załączniki: