U C H W A Ł A Nr II / 6 / 2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.