Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu