Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu