Oświadczenie majątkowe za rok 2014

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Budzyń: