Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2014: