Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/15/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2014 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.