U C H W A Ł A Nr II/ 8 /06 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Źródliska Flinty”.