UCHWAŁA NR II/9/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.