UCHWAŁA NR VI/38/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/38/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.