UCHWAŁA NR VI/37/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.