UCHWAŁA NR VI/34/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2015 roku.